Reklamacje płytek ceramicznych w większości przypadków dotyczą tych samych zagadnień i okazuje się, że nie zawsze problem tkwi w wadzie produktu. Poniżej przedstawiamy najczęściej powtarzające się rodzaje zgłoszeń reklamacyjnych oraz opisujemy spostrzeżenia oraz rady, które w przyszłości mogą pozwolić uniknąć reklamacji. 

 – Krzywizna płytek
W momencie pojawienia się na rynku płytek wielkoformatowych wzrosła ilość zgłoszeń reklamacyjnych z tytułu krzywizny płytek. Najczęstsze zarzuty co do jakości płytek dotyczą powstawania uwypukleń na środku płytki, tzw. „bananów” w płytkach o formacie 120×60 lub 120×20. Ze względów produkcyjnych nie jest możliwe uzyskanie idealnie prostych płytek, ponieważ ulegają podczas procesu wypalania pewnym odkształceniom. Jednak pomimo odchyleń od zakładanego wymiaru i płaskości powierzchni nadal będą spełniały zakładaną normę PN-EN 14411: +/- 2 mm.
Aby zniwelować zgodne z normą nierówności – zalecane jest układanie płytek z przesunięciem do 1/3 długości sąsiadującej płytki oraz użycie klipsów samopoziomujących, które aktualnie powinny należeć do standardów montażu płytek wielkoformatowych. Równocześnie odradzane jest stosowania układania płytek w tzw. „cegiełkę” z przesunięciem do 1/2 długości boku, które mogą spowodować jeszcze większe uwidocznienie posiadanych nierówności płytki.

– Różnice w odcieniach
Zdarza się, ze klienci reklamują różnice w odcieniach między płytkami.
Płytki imitujące kamień są płytkami tonalnymi i to właśnie różne odcienie i różny mazerunek tych samych płytek sprawiają, że wiernie odwzorowują naturalny kamień. Efekt ten jest całkowicie zamierzony i z pewnością nie powinien być klasyfikowany jako wada płytki.  Ze względu na charakterystykę tych płytek zaleca się, aby przed ułożeniem wymieszać płytki z co najmniej trzech różnych opakowań i wykonać próbę układania na sucho w pomieszczeniu i oświetleniu w jakim płytki będą funkcjonować. Takie postępowanie pozwoli ocenić jak będą prezentowały się płytki po ułożeniu i czy efekt finalny jest zadowalający z punktu widzenia inwestora. W momencie stwierdzenia jakichkolwiek zastrzeżeń co do płytek należy natychmiast przerwać ich układanie, bowiem płytki już ułożone nie podlegają zwrotom i reklamacjom.

– Matowienie szkliwa, powstawanie rys podczas użytkowania
Przy wyborze płytek warto zapoznać się z ich parametrami technicznymi i dobrać odpowiednie do pomieszczenia w jakim będą użytkowane. W przypadku zgłaszanych reklamacji istotnym czynnikiem jest klasa ścieralności, bowiem zdarza się, że płytki o obniżonej klasie ścieralności np. PEI 0 zostały ułożone na podłodze w często uczęszczanych pomieszczeniach takich jak korytarz czy kuchnia. Gdzie zalecane miejsce ułożenia płytek w tej klasie ścieralności to ściany lub podłogi o niewielkiej intensywności ruchu, w których chodzi się boso. Niedostosowanie odpowiednich parametrów ścieralności powoduje przyspieszone niszczenie szkliwa i powstawanie nieestetycznych rys na całej powierzchni płytki w krótkim czasie po ich zamontowaniu.
Należy również pamiętać, że nawet płytki polerowane o wysokim parametrze PEI IV są również podatne na ścieranie, a wszelkie rysy i zabrudzenia są bardziej widoczne niż na ich powierzchni o matowym wykończeniu. Po pewnym czasie coraz gęstsza siatka rys tworzy na powierzchni płytek matowe plamy. W zależności od miejsca ułożenia płytek i intensywności ich użytkowania – efekt zmatowienia widoczny jest już po 2-3 latach eksploatacji. Aby opóźnić proces rysowania się powierzchni należy odpowiednio dbać o polerowane płytki – regularnie je czyścić, używać środków dedykowanych do czyszczenia gresów polerowanych, a powierzchnię przecierać miękkim czystym i odsączonym mopem, unikać nanoszenia do pomieszczenia drobinek piasku lub innych materiałów, które mogłyby porysować szkliwo, a na czas robót budowlanych zabezpieczyć podłogę warstwą materiału ochronnego, np. kartonami.

-Pękanie płytek po ułożeniu
Z obserwacji wynika, że pękanie szkliwa lub całych płytek w 90% jest spowodowane błędami montażu. Lista możliwych popełnionych błędów, które mogły przyczynić się do pękania płytek jest naprawdę długa. Najczęściej dochodzi do nieprawidłowości już podczas przygotowania podłoża: niestabilne podłoże, które nie powinno wykazywać ugięć i drgań, nierównomierna grubość warstwy podkładu, brak zagruntowania podkładu, nierówna i zbyt gruba warstwa zaprawy klejowej. Kolejne poważne uchybienie to zbyt mała szerokość spoin lub ich całkowity brak do tego zły rozkład spoin dylatacyjnych i międzypłytkowych. Wpływ na powstawanie pęknięć mają również uszkodzenia mechaniczne powstałe min, podczas docinania płytek. 

 –Reklamacje transportowe – stłuczki.
Ze względu na specyfikę produktu, płytki są wyrobem niezwykle delikatnym. Operacje logistyczne jakim poddane są płytki, aby trafić do klienta finalnego, powodują częste uszkodzenia. Najczęściej dochodzi do wyszczerbień i naroży płytek, podłużnych pęknięć czy też stłuczenia całości płytki.
Wyszczerbienia rogów i krawędzi kwalifikują płytki do przeceny na II gatunek, natomiast całkowite uszkodzenie płytki – do utylizacji.
W przypadku reklamacji z tytułu stłuczek istotny jest czas zgłoszenia szkody. Każdy salon sprzedaży posiada swój indywidualny regulamin, w którym określa czas w jakim należy zgłosić uszkodzenia powstałe w transporcie. Po upłynięciu regulaminowego terminu, taka reklamacja może zostać nieuznana.